In deze workshop leer je de beginselen van theatersport, een van de leukste en meest eenvoudige vormen van improvisatietheater. Toneelervaring is absoluut niet belangrijk in deze workshop.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATheatersport

Bij theatersport staat niks van te voren vast of uitgeschreven op papier. Verhalen, scènes, personages en situaties worden door de deelnemers zelf ter plekke verzonnen. Onder begeleiding van een enthousiaste docent natuurlijk, die hier eenvoudige en toegankelijke spelvormen en middelen voor aanbiedt.

De basis van theatersport kan samengevat worden in:

  • De ander laten schitteren
  • Elkaars ideeën accepteren en daarop voortbouwen
  • Samenwerken
  • Communiceren
  • Plezier maken.

Klik voor meer achtergrondinformatie over theatersport hier.

Workshop Theatersport

De motto’s bij een workshop theatersport zijn:

  • Niet denken maar doen!
  • Fouten maken mag!

We beginnen altijd met een warming up. Simpele en leuke spellen, kennismaking en theateroefeningen breken al gauw het ijs. Er wordt altijd veel gelachen.

De docent bouwt het programma rustig en stapsgewijs op. Hierdoor is de workshop laagdrempelig en toegankelijk. Iedereen gaat heel makkelijk mee in het plezier van theatersport. En iedereen blijkt het te kunnen. Deelnemers winnen zelfvertrouwen en ontdekken andere kanten van zichzelf en van de andere deelnemers.

Toneelervaring is totaal niet belangrijk. Je zult er versteld van staan waar je met je collega’s toe in staat bent!

In de workshop zitten oefeningen die voor de deelnemers naast leuk ook nuttig kunnen zijn voor hun eigen werk. Waar gewenst zal de docent koppelingen maken naar de werkpraktijk van de deelnemers. Hoe kunnen zij zelf deze oefening(en) inzetten?

Uitvoering

Wanneer verschillende groepen mensen tegelijkertijd een workshop theatersport krijgen is het soms leuk en gewenst om na afloop van de workshops voor elkaar een uitvoering te geven. We studeren dan tijdens de workshop een theatersport spelvorm in. Voorbeelden zijn: ‘De Diapresentatie’ of ‘Cluedo’ of ‘De Tommy Teleshopping Experience’ of ‘Het Bankje’.

Groepen kunnen enorm met en om elkaar lachen en zien wat de anderen hebben geleerd. Het is een ludieke afsluiting van een mooie dag.

Naast samen plezier beleven, teambuilding en/of kennismaking zijn ook communiceren, samenwerken en open staan voor nieuwe/andermans ideeën thema’s die onlosmakelijk met het improviseren verbonden zijn.

Neem contact op met ZieZus als u geïnteresseerd bent in deze workshop.

ZieZus, eigenZinnig theater stimuleert de Zintuigen!