Workshop improvisatietheater of theatersport van ZieZus

Workshop of les theatersport | improvisatietheater (6-12 & 13-18)

In deze workshop leren kinderen/jongeren de beginselen van theatersport, een van de leukste en meest eenvoudige vormen van improvisatietheater. Toneelervaring is absoluut niet belangrijk in deze workshop.

De docent past het niveau en de duur van de workshop aan de doelgroep en de wensen van de opdrachtgever aan. Zo ziet een workshop er in het Primair Onderwijs heel anders uit dan in het Voortgezet onderwijs en wordt in het Speciaal Onderwijs anders les gegeven dan in het Regulier Onderwijs. Graag hebben we uitvoerig overleg over wensen, doelgroep, doel, duur en speelplek.

Theatersport
Bij theatersport staat niks van te voren vast of uitgeschreven op papier. Verhalen, scènes, personages en situaties worden door de deelnemers zelf ter plekke verzonnen. Onder begeleiding van een enthousiaste docent natuurlijk, die hier eenvoudige en toegankelijke spelvormen en middelen voor aanbiedt.

De basis van theatersport kan samengevat worden in:

  • De ander laten schitteren
  • Elkaars ideeën accepteren en daarop voortbouwen
  • Samenwerken
  • Communiceren
  • Plezier maken.

Klik voor meer achtergrondinformatie over theatersport hier.

Workshop Theatersport
De motto’s bij een workshop theatersport zijn:

  • Niet denken maar doen!
  • Fouten maken mag! Want een FOUT is GOUD!

We beginnen altijd met een warming up. Simpele en leuke spellen, kennismaking en theateroefeningen breken al gauw het ijs. Er wordt altijd veel gelachen.

De docent bouwt het programma rustig en stapsgewijs op. Hierdoor is de workshop laagdrempelig en toegankelijk. Iedereen gaat heel makkelijk mee in het plezier van theatersport. En iedereen blijkt het te kunnen. Deelnemers winnen zelfvertrouwen en ontdekken andere kanten van zichzelf en van de andere deelnemers.

Bekijk foto’s van workshops door ZieZus.

Uitvoering in het Voortgezet Onderwijs

Wanneer verschillende groepen mensen tegelijkertijd een workshop theatersport krijgen is het soms leuk en gewenst om na afloop van de workshops voor elkaar een uitvoering te geven. We studeren dan tijdens de workshop een theatersport spelvorm in. Voorbeelden zijn: ‘De Diapresentatie’ of ‘Cluedo’ of ‘De Tommy Teleshopping Experience’ of ‘Het Bankje’.

Groepen kunnen enorm met en om elkaar lachen en zien wat de anderen hebben geleerd. Het is een ludieke afsluiting van een mooie dag.