Doel voorstelling Poepende Piraten

Doel voorstelling Poepende Piraten

Kinderen krijgen op speelse wijze te maken met het omgaan met conflictsituaties, veroorzaakt door interpersoonlijke verschillen.

De kinderen worden in deze voorstelling zowel actief als passief betrokken bij de personages en hun conflicten. Ze moeten de personages helpen hun problemen op te lossen. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd mee te denken over conflictsituaties.

Tevens horen zij de ideeën van hun klasgenootjes over de situatie, waar zij ook van leren.

De kinderen komen op actieve en receptieve wijze in contact met zang, dans en spel. Hierbij is vermaak een belangrijk element, maar essentieel is de kennismaking met verschillende theater disciplines. Het stimuleren van de interesse hiervoor kan volgens ons niet vroeg genoeg beginnen!