Educatief en speels (theater)project in het Joods Historisch Kindermuseum 

voor kinderen met extra onderwijsbehoefte (8-12 jaar)

Een programma over respect en diversiteit

Het Joods Cultureel Kwartier heeft samen met theatergroep ZieZus een programma samengesteld rond de Gulden regel Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Kinderen worden tijdens een muzikale en theatrale belevingstocht in het JHM Kindermuseum op speelse wijze uitgedaagd na te denken over diversiteit en respect.

Door spel, muziek, theater, activiteiten en voorwerpen komt de vaak onbekende joodse cultuur in het Kindermuseum tot leven. De Gulden regel vormt de rode draad van het programma en wordt als richtlijn door de kinderen meegenomen.

Beelden vangen

In het auditorium zal theatergroep ZieZus de interactieve voorstelling Maranza spelen, gebaseerd op de gulden regel Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet en een aantal voorwerpen die de kinderen in het museum tegen komen.

IMG_3072

Ideeën en meningen van de kinderen worden direct in de voorstelling geïntegreerd.
De voorstelling wordt muzikaal begeleid door een pianist.

Beleven

Na de voorstelling gaan de kinderen op ontdekkingstocht door het JHM Kindermuseum. Hier leren de kinderen over wie en wat joods is, staan ze stil bij diversiteit en respect en komen zij meer te weten over de achtergrond en de betekenis van de voorwerpen uit de voorstelling. Er worden matzes gebakken, gezongen, muziek gemaakt en gediscussieerd.

2010-02-11 23.30.47 2010-02-12 00.09.17

Beschouwen

Het programma eindigt in het auditorium waar de voorstelling nu gericht is op reflectie. Meningen worden genuanceerd en er worden oplossingen gezocht voor het omgaan met conflicten en verschillen.

JHKM

Praktische gegevens

 • Hoofdthema: Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.
 • Doelen: de kinderen laten ervaren wat bovenstaande zin voor hen kan betekenen in het dagelijkse leven; de kinderen op een positievere manier met elkaar om laten gaan; een positieve museum ervaring.

Dit programma sluit goed aan op het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, waarbinnen de thema’s geschiedenis, geestelijke stromingen, cultuur en maatschappij en burgerschap een rol spelen.

 • Doelgroep: kinderen met extra onderwijsbehoefte
 • Leeftijd: tussen 8-12 jaar
 • Plaats: Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 3-5 Amsterdam
 • Mogelijke data 2014: op maat-> overleg met JHKM en kom tot 3 mogelijke data. Daarna benadert JHKM ZieZus op welke van die 3 data het ZieZus team beschikbaar is.
 • Tijdstip: 9.15 tot 12.00 uur ( duur programma 2,5 uur)
 • Aantal kinderen: minimaal 24 kinderen, maximaal 30 kinderen
 • Kosten: €100,-
 • Begeleiding: 3 schoolbegeleiders (leerkrachten/ouders)
 • Extra informatie: Afdeling Sales & Evenementen
 • Reserveren via het museum, niet via ZieZus -> 020 – 5 310 380. service@jhm.nl