Nee tegen pesten: Project TOPTIJGER

Nee tegen pesten: Project TOPTIJGER


Inleiding

Naar aanleiding van een aantal zelfdodingen van jongeren het afgelopen jaar is het onderwerp weer veel in het nieuws: PESTEN. Pesten gebeurt al eeuwen en we raken het er steeds meer over eens met elkaar: pesten moet stoppen. Vanuit de regering is het tegenwoordig zelfs verplicht voor basisscholen om iets tegen pesten te doen.

Ook ZieZus wil graag helpen haar steentje bij te dragen tegen pesten. Hannah Borst, van origine psycholoog en sinds 10 jaar theatermaker bij ZieZus, heeft de handen ineen geslagen met dramatherapeute Jacqueline Hilbers van Praktijk Durf & Doe uit Castricum. Samen hebben ze een project bedacht waarin zowel kinderen, leerkrachten als ouders betrokken worden. Een project met een interactieve improvisatietheater voorstelling en workshops. Het Project TOPTIJGER!

 

Doel

De focus in Project TOPTIJGERS ligt op het weerbaarder maken van die kinderen die niet pesten en niet gepest worden. Wij willen hen laten ontdekken dat zij hun klas en de school gezelliger en veiliger kunnen maken door zich uit te spreken tegen pesten en op te komen voor pestslachtoffers.

Wij stimuleren in dit project het probleemoplossend vermogen van de kinderen en van het leraren team op een ervaringsgerichte, positieve en actieve wijze.

 

Duur Project Toptijger 

Het project duurt 2 dagen. Op de eerste dag gaan we de hele ochtend met de kinderen aan de slag en in de middag met de leerkrachten. Vervolgens gaat de school zelf 6 weken het geleerde in praktijk brengen. Na 6 weken komen wij terug en werken we nog een dagdeel met de kinderen en een middag met de leerkrachten. Hoe is de situatie nu? Wat is er allemaal gebeurd? Wat kan aangescherpt worden?

In de avond koppelen we het project terug aan ouders tijdens een ouderavond.

 

Waarom de naam Project TOPTIJGER?

In ieder kind schuilt schoonheid, snelheid, slimheid en kracht. In ieder kind schuilt een tijger. Ieder kind, iedere tijger is anders. Er zijn stille, schreeuwende, meelopende, rustige, zingende, dansende, grappenmakende, behulpzame, pestende, gepeste tijgers en nog veel meer tijgers in één klas. Wij willen van al deze tijgers TOPTIJGERS maken. Tijgers die optreden tegen pesten. Tijgers die ieder op hun eigen manier hun tanden durven te laten zien.

 

Wat gaan de kinderen doen?

Door het zien en beleven van een interactieve voorstelling over pesten en door het actief deelnemen aan de workshop TOPTIJGERS krijgt de hele klas meer inzicht in hoe pesten werkt. De kinderen wordt geen kant en klare oplossingen voorgekauwd om het pesten te laten stoppen. Ze worden zelf aan het werk gezet, in hun eigen klas. Ieder klas krijgt een eigen docent vanuit ZieZus/Durf&Doe. De klas krijgt psycho-educatie, gaat dramaoefeningen doen, rollenspellen spelen en zelf oplossingen bedenken om pesten tegen te gaan. Op het einde van de workshop van de eerste dag komt iedere klas op ludieke wijze tot een TIJGER TOP 5. Een top vijf van beste tips hoe in de klas/op school in pestsituaties kan worden gehandeld. En brengt een kind een van de tips in praktijk in de 6 weken die volgen, dan verdient de hele klas een TOPTIJGER BILJET. Samen met de leerkrachten verzinnen we een beloningssysteem: wat verdient jouw klas als er 10 TOPTIJGER BILJETTEN verzameld zijn?

Al met al een ochtend vol theater, psycho-educatie en spel. En natuurlijk met een eerste beloning voor deelname aan het project.

 

Wat gaan de leerkrachten doen?

Met de leerkrachten gaan we ook aan de slag. Hoe kun je met jouw competenties je leerlingen stimuleren met de Tijger Top 5 aan de slag te gaan. Hoe reageer je op een actie uit de Tijger Top 5? Samen met de leerkrachten wordt afgesproken hoe zij in hun klas met de Tijger Top 5 omgaan en hoe ze het Tijger Beloningssysteem met Tijgerbiljetten gaan gebruiken. Ook zal er een intervisiegroepje gevormd worden zodat leerkrachten hun ervaringen met elkaar gaan delen gedurende de 6 weken na de start van het tijgerproject.

 

Wat gaan de ouders doen?

Tijdens een ouderavond die na ongeveer 6 weken nadat het Tijgerproject is gestart, plaatsvindt, worden de resultaten van het project gepresenteerd.  Ook krijgen de ouders concrete en praktische tips hoe en wat ze kunnen doen, als hun eigen kind aangeeft, dat hij/zij gepest wordt.  Bij de start van het project krijgen alle ouders een informatiebrief over het Tijgerproject.

 

Voor wie?

Het project is bedoeld voor de bovenbouw en middenbouw Primair Onderwijs.

 

Praktische zaken zoals locatie, kosten en speelplek.

De school hoeft niet naar een theater of buurthuis te komen. Wij komen naar de school toe. We komen in jullie eigen klas.

De voorstelling speelt zich af in een veilige en ruime speelplek (zoals een aula of gymzaal) waar iedereen kan zitten op banken/stoeltjes en waar de spelers goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

Het kostenplaatje wordt voor iedere school op maat gemaakt. Het hangt o.a. af van de hoeveelheid klassen (en dus hoeveelheid docenten met wie wij komen), evt aanwezige geluidstechniek en reisafstand.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend telefonisch gesprek. Daarin bespreken we jullie situatie en de mogelijkheden.

Achtergrondinformatie over pesten die wij interessant vinden om te lezen online:

Voor kinderen is er een website waar tips op staan over hoe de leefomgeving in de klas kan worden verbeterd.

Voor volwassenen: Momenteel komt de KiVa methode die al jaren lang op veel scholen in Finland wordt toegepast, veel in het nieuws. In Nederland doet de Universiteit van Groningen daar nu een groot wetenschappelijk onderzoek naar.

DE GEHELE TEKST VAN TOPTIJGERS HEBBEN WIJ OOK IN BRIEFVORM IN WORD. Neem contact met ons op om de tekst in Word te krijgen.

Nee tegen pesten: Project TOPTIJGER